Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Indberetning af vandmålerstand


Indberetning af måleraflæsninger for 2018 er afsluttet.