Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Budget og takstblad

Godkendt takstblad 2021
Lejre Kommunes godkendelse af takstblad 2021
Godkendt takstblad 2020
Lejre Kommunes godkendelse af takstblad 2020