Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Budget og takstblad

Budget og takstblad 2018, godkendt af Lejre Kommune
Bestyrelsens forslag til budget 2019 og takstblad
Godkendt takstblad 2019
Lejre Kommunes godkendelse af takstblad 2019