Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Beboer information

Da vandværket skal have afproppet det tidligere stik til den tidligere børnehave ved den gamle skole bliver entreprenøren Søren Grøn & Søn nødt til at afspærre Gl. Byvej fra Lejrevej den 27. oktober og muligvis den 28. oktober. Desuden vil der i løbet af den 27. oktober blive lukket for vandet i en periode på ca 1,5 time.på Gl. Byvej 1,2,3,4,6,8 A samt Nørregården Lejrevej 8 A-F og Fællesbygningen i Kraka. Det vil være en god idé at tappe lidt vand af til drikkevand. Efter genåbningen vil der kunne forekomme jern i vandet, så der bør ikke sættes vasketøj over før vandet igen er blevet klart. Lad vandet løbe indtil vandet er klart igen. Der vil blive skiltet ved afspærringen af vejen. Vandværket beklager de gener det måtte afstedkomme.


Takstblad 2022, godkendt af Lejre Kommune
Kan også ses under Takstblade m.v.

Seneste analyserapporter:

Analyserapport 14. juni 2022

Yderligere informationer

Vandværket har fået taget prøver af vandet for at sikre at der ikke findes skadelige stoffer i vandet. Prøverne viser ingen tegn på skadelige stoffer - intet Chlorothalonilamidsulfonsyre.
Så vandet fra vandværket er meget fint.


berries

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer.
Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne.
Se under Analyser hvor resultaterne ligger. Så drikkevandet er som altid godt vand.
Bestyrelsen

Seneste tilsynsnotat 2014

Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse