Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Beboer information pr. 21. august 2019:

Allerslev Vandværk er ved at få opgraderet sit ledningsnet så de nye ejendomme på Muningård og de 28 nye lejligheder på Allerslev Gl. Skole kan få leveret vand.
Vi skal have en ny større ledning ned langs med Lejrevej fra vandværket på Hulegårdsvej til Munkedammen. Og en fra hjørnet af Lejrevej/Hulegårdsvej til Allerslev Gl. Skole.
Vi forsøger at få arbejdet udført i ugerne 38-40. Det vil betyde afbrydelser af vandleverancen i korte perioder og en dag i en lang periode. Vi forventer at skrive ud pr. mail ca. 2 dage før afbrydelserne finder sted.


Vandværket har fået taget prøver af vandet for at sikre at der ikke findes skadelige stoffer i vandet. Prøverne viser ingen tegn på skadelige stoffer - intet Chlorothalonilamidsulfonsyre.
Så vandet fra vandværket er meget fint.


Seneste analyserapport 7. oktober 2019
Kan også ses under Analyser

Takstblad 2020, godkendt af Lejre Kommune
Kan også ses under Takstblade m.v.


Yderligere informationer

berries

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer.
Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne.
Se under Analyser hvor resultaterne ligger. Så drikkevandet er som altid godt vand.
Bestyrelsen

Sprøjtefri have: Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Landsforeningen Praktisk Økologi: Giftfri have

Seneste tilsynsnotat 2014

Bekendtgørelse nr 1147 af 24/10/2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse