Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Beboer information pr. 12. marts 2020:

Kære andelshavere

Allerslev Vandværks bestyrelse har, med udgangspunkt i samfundets og vores alles individuelle medansvar for at mindske risikoen for spredning af Corona virus, valgt at udsætte vandværkets generalforsamling den 23. marts 2020.
Frem til afholdelsen af generalforsamlingen tager den nuværende bestyrelse det fortsatte ansvar.
Der er etableret beredskab til at håndtere evt. drift af vandværket grundet sygdom mv.

Vi vender tilbage med en ny dato.

Pas godt på hinanden og brug det gode vand til at vaske hænderne lidt oftere!

Med venlig hilsen
Allerslev Vandværk
Ole Bjørn Hansen
2091 1880

PS..
En udskydelse til et senere tidspunkt er i konflikt med vandværkets vedtægter § 11. stk 2 - der foreskriver afholdelse inden udgangen af marts måned.
Myndighedernes påbud og kraftige anbefalinger vil sammen med situationens særlige karakter blive anset som gyldig og tilstrækkelig hjemmel til udskydelse og afholdelse senere end hvad vedtægterne evt. foreskriver.


Indkaldelse til generalforsamling 23. marts 2020
 
- Årsrapport 2019  
- Budget 2021  
- Takstblad 2021  
- Udkast til regulativ 2020


Vandværket har fået taget prøver af vandet for at sikre at der ikke findes skadelige stoffer i vandet. Prøverne viser ingen tegn på skadelige stoffer - intet Chlorothalonilamidsulfonsyre.
Så vandet fra vandværket er meget fint.


Seneste analyserapporter:
Boringskontrol d. 7. april 2020
Gruppe A-parametre 5. december 2019
Gruppe A-parametre m. udskylning 5. december 2019
Kan også ses under Analyser

Takstblad 2020, godkendt af Lejre Kommune
Kan også ses under Takstblade m.v.


Yderligere informationer

berries

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer.
Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne.
Se under Analyser hvor resultaterne ligger. Så drikkevandet er som altid godt vand.
Bestyrelsen

Sprøjtefri have: Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Landsforeningen Praktisk Økologi: Giftfri have

Seneste tilsynsnotat 2014

Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse