Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe
Seneste analyserapport d. 28.01.2019.  Kan også ses under Analyser.


Beboer information:

Årsrapport 2018

Budget 2020 - 2021

Forslag til takstblad 2020Yderligere informationer

berries

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer.
Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne.
Se under Analyser hvor resultaterne ligger. Så drikkevandet er som altid godt vand.
Bestyrelsen

Sprøjtefri have: Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Landsforeningen Praktisk Økologi: Giftfri have

Seneste tilsynsnotat 2014

Bekendtgørelse nr 1147 af 24/10/2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse