Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Der er i øjeblikket ingen aktuelle informationer.Vandværket har fået taget prøver af vandet for at sikre at der ikke findes skadelige stoffer i vandet. Prøverne viser ingen tegn på skadelige stoffer - intet Chlorothalonilamidsulfonsyre.
Så vandet fra vandværket er meget fint.


Seneste analyserapporter:
Gruppe A-parametre 5. december 2019
Gruppe A-parametre m. udskylning 5. december 2019
Kan også ses under Analyser

Takstblad 2020, godkendt af Lejre Kommune
Kan også ses under Takstblade m.v.


Yderligere informationer

berries

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer.
Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne.
Se under Analyser hvor resultaterne ligger. Så drikkevandet er som altid godt vand.
Bestyrelsen

Sprøjtefri have: Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Landsforeningen Praktisk Økologi: Giftfri have

Seneste tilsynsnotat 2014

Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse