Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Beboer information


Takstblad 2021, godkendt af Lejre Kommune
Kan også ses under Takstblade m.v.

Seneste analyserapporter:

Gruppe A+B-parametre 8. december 2021
Gruppe A-parametre m. udskylning 8. december 2021
Kan også ses under Analyser

Yderligere informationer

Vandværket har fået taget prøver af vandet for at sikre at der ikke findes skadelige stoffer i vandet. Prøverne viser ingen tegn på skadelige stoffer - intet Chlorothalonilamidsulfonsyre.
Så vandet fra vandværket er meget fint.


berries

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer.
Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne.
Se under Analyser hvor resultaterne ligger. Så drikkevandet er som altid godt vand.
Bestyrelsen

Sprøjtefri have: Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Landsforeningen Praktisk Økologi: Giftfri have

Seneste tilsynsnotat 2014

Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse