Indberetning af måleraflæsninger for 2017 er afsluttet.