Indberetning af vandmålerstandIndberetning af måleraflæsninger for 2016 er afsluttet.