Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.Så er der nyt om vandsituationen.

Foreløbig opdateret analyseoversigt fra Dons 17. februar 2018.
Kan også ses under Analyser.

Der udtages opfølgende vandprøve fra afgang vandværk torsdag d. 22. februar.

Information om planlagt stop:

Stop af udpumpning fra Vandværket onsdag d. 21/2:

Udpumpningen fra vandværket er planlagt til at stoppe onsdag d. 21/2 i forventet
1-2 timer omkring middagstid for at blive helt af med de coliforme bakterier i drikkevandet.

Stoppet skyldes, at der, som en del af løsningen, skal etableres en midlertidig rørforbindelse mellem rentvandstanke og udpumpning.

Når udpumpningen genoptages, kan vandet være rustfarvet pga. stoppet. Rustfarven skyldes løsrevet okker/rust fra indersiden af rørene. Det rustfarvede vand vil misfarve en tøjvask, så man skal lade vandet løbe indtil det er helt klart, inden der vaskes tøj.
Det rustfarvede vand er iøvrigt helt ufarligt.

Videre herfra

Stamoplysninger
Indberet måleraflæsning
Tilsluttede kunder
Tekniske oplysninger om boringen på Nørregårdsvej
Billeder fra vandværket

vandpumpe


e-mail